การเลือกใช้ตู้อุ่นน้ำเกลือ

การเลือกใช้ตู้อุ่นน้ำเกลือ

ตู้อุ่นน้ำเกลือ ประโยชน์ที่เราควรทราบ

ก่อนอื่นเราควรรู้ค่าอุณหภูมิปกติของร่างกายคนเราก่อน ตู้อุ่นน้ำเกลือ ตามมาตรฐาน Association of periOperative Registered Nurses(AORN) ร่างกายคนเราอุณหภูมิปกติอยู่ที่ 37°C หากอุณหภูมิต่ำกว่า 36°C จัดอยู่ในกลุ่ม Hypothermia จากผลงานวิจัยหลายฉบับ พบว่าปัญหาการเกิดสภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดหลายอย่าง มีความสัมพันธ์กับสภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำ(Hypothermia) จึงได้มีการหาวิธีป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น พบว่าวิธีการที่ประหยัดและได้ผลลัพธ์ที่ดีวิธีหนึ่งก็คือ การใช้เครื่องอุ่นสารละลายหรือเครื่องอุ่นน้ำเกลือนั่นเอง

การอุ่นสารน้ำที่จ่ายทางหลอดเลือดดำ(vein) ป้องกันสภาวะหนาวสั่น ซึ่งลดอัตราการสูญเสียโลหิตในขณะการผ่าตัด และยังช่วยลดความรุนแรงลงได้ จึงควรให้สารละลาย, น้ำเกลือที่อุ่นเทียบเท่าอุณหภูมิปกติของร่างกาย(37 องศาเซลเซียส) เพื่อช่วยลดความรุนแรง ของสภาวะของอุณหภูมิกายตํ่าขณะมีการผ่าตัด

 

ก่อนการเลือกซื้อตู้อุ่นน้ำเกลือหรือสารละลาย (Warmer Fluid Solution) ควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆดังนี้

  1. สามารถแสดงอุณหภูมิตัวเลขดิจิตอลให้เห็นจากภายนอก และมีสัญญาณเสียงเตือน เมื่อเกิดความผิดปกติของอุณหภูมิ
  2. พื้นผิวภายในและภายนอกตู้ควรทำด้วยโลหะปลอดสนิม( Stainless Steel Grade – 304 ) และทนทานต่อการขีดข่วน
  3. มีฉนวนป้องกันความร้อนที่แข็งแรงและหนาไม่น้อยกว่า 5 ซม. เพื่อที่จะรักษาอุณหภูมิให้คงอยู่ระหว่าง 39+2 องศาเซลเซียส
  4. มีพัดลมกระจายความร้อนภายในตู้เพื่อให้อุณหภูมิในตู้ให้ทั่วถึงทุกจุด
  5. ประตูตู้ควรเป็นกระจก หรือมีระบบการออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นภายในตู้ได้ เพื่อลดการเปิดตู้ ซึ่งจะทำให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
  6. มีการบริการหลังการขายและมีการเอกสารตรวจสอบความถูกต้องของอุณหภูมิ 9 ตำแหน่ง(Certificate Report ISO17025) ตามมาตรฐาน ISO17025
  7. บุคลากรบริษัทฯ ควรผ่านการอบรมและมีใบรับรองจากสถาบันที่ได้รับรองมาตรฐาน