เครื่องcentrifuge

เครื่องCentrifuge (เครื่องปั่นเหวี่ยง) คืออะไร ?

เครื่องCentrifuge หรือ เครื่องปั่นเหวี่ยง เป็นเครื่องมือที่อาจคุ้นชินกันในอีกชื่อว่าเครื่องปั่นเหวี่ยง หรือ เครื่องหมุนเหวี่ยง ถือว่าเป็นหนึ่งในอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานที่นำเอาไปใช้เพื่อช่วยเร่งอัตราการตกตะกอนของอนุภาคต่างๆ ที่มีขนาดจิ๋ว และไม่ละลายให้แยกตัวออกไปจากของเหลว ไปจนถึงการประยุกต์นำไปใช้แยกของเหลวที่มีความถ่วงจำเพาะให้แยกตัวออกจากกันได้ง่ายขึ้น ทำให้เกิดการแยกชั้นที่ชัดเจน เหมาะกับการใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรมและการแพทย์ เมื่อทำการปั่นเหวี่ยงแล้วจะได้ส่วนประกอบคือตะกอน และของเหลว

ทำความรู้จักเครื่องปั่นเหวี่ยงให้มากขึ้น

เครื่องCentrifuge จะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้สร้างแรงเหวี่ยง “หนีศูนย์กลาง” เพื่อใช้แยกอนุภาคออกจากของเหลว ซึ่งนำเอาหลักการของความหนาแน่นที่แตกต่างกันเอามาใช้ โดยทั่วไป เครื่องหมุนเหวี่ยงจะใช้ปั่นแยกสารเพื่อนำมาวิเคราะห์ แยกตัวอย่างของแข็งและของเหลวออกจากกัน แม้กระทั่งของเหลวที่มีความถ่วงจำเพาะต่างกัน ก็สามารถนำเอาอุปกรณ์ชนิดนี้ไปใช้เป็นตัวช่วยได้ ซึ่งจะทำให้เกิดการเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง กลายเป็นของเหลวแยกชั้น ในการใช้งาน ถือว่าเป็นเครื่องมือเฉพาะทาง ผู้ที่มีความเข้าใจ หรือผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่จะสามารถใช้งานกับเครื่องมือได้แบบไม่เกิดข้อผิดพลาดตามมา โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย ที่จะต้องใส่ใจในรายละเอียดของสารที่นำมาใช้ร่วมกับเครื่องมือไม่ให้สัมผัสโดนผิวหนัง ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดอันตรายตามมาได้

สูตรการควบคุมสำหรับแยกสารด้วยเครื่องCentrifuge

การแยกสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของเหลวหรือตะกอน โดยใช้เครื่องมือชนิดนี้ สิ่งสำคัญที่ต้องมีคือการกำหนดเวลาและแรงหนีศูนย์กลางให้เหมาะสม ซึ่งจะต้องทำการกำหนดทุกครั้งที่มีการใช้งาน ปัญหาที่พบได้บ่อยคือความแม่นยำที่จะต้องถูกต้องของแรงหนีศูนย์กลาง และแรงหนีศูนย์กลางสัมพัทธ์ ซึ่งเรียกว่า “Relative contrifugal force” ทั้งสองจะมีความสัมพันธ์กับรัศมีในการหมุนที่แตกต่างกัน ดังนั้นการแยกสารด้วยความเร็วรอบ จึงไม่ใช่ค่าที่นำมาใช้ได้แบบมาตรฐาน แต่ละบริษัทผู้ผลิตจะต้องมีข้อมูลเปรียบเทียบตารางระหว่างสองค่านี้เอาไว้ให้ตามชนิดของโรเตอร์ แต่สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการคำนวณเอง จะมีสูตรที่นำไปใช้ได้คือ RCF = 1.12r (RPM/1000)2 หรือ RPM = 103(RCF/1.12r)0.5 มีความหมายของสูตรดังนี้

1.ค่า RCF เท่ากับ แรงหนีศูนย์กลางสัมพัทธ์ หน่วยเป็น xg

2.ค่า RPM เท่ากับ อัตราความเร็วของรอบในการหมุน หน่วยเป็น รอบ/นาที

3.ค่า r เท่ากับ รัศมีของแกนหมุน หน่วยเป็น มิลลิเมตร

ในปัจจุบันเครื่อง เครื่องCentrifuge มีการพัฒนาจากขนาดที่ใหญ่ ให้เล็กลง แต่คงไว้ด้วยประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีขึ้น ซึ่งหยิบเอาระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ ทำให้การควบคุมเครื่องมือทำได้ละเอียดขึ้นตามมา จึงมีให้เลือกทั้งเครื่องปั่นเหวี่ยงแบบที่ใช้งานได้ง่าย และแบบที่มีความซับซ้อน ขึ้นอยู่กับว่าจะนำไปประยุกต์ใช้งานในด้านไหนให้เหมาะสมนั่นเอง

Showing all 1 result

Show

Filter

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า